Kokybiškas klientų aptarnavimas - konkurencinis pranašumas rinkoje

Galima išvardinti daugelį problemų, su kuriomis susiduria šiandieninio verslo atstovai. Bet viena pagrindinių, ko gero, vistiek liks konkurencija. Šiomis dienomis, kai konkuruojančių įmonių pasiūlymai vis mažiau skiriasi kaina ir panašėja teikiamomis naudomis, aukšta klientų aptarnavimo kokybė tampa vis svarbesnė kaip efektyvus konkurencijos įrankis.

Puiki galimybė pasinaudoti šiuo įrankiu ir įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje - įdiegti įmonėje verslo valdymo sistemą, kurios pagrindinis tikslas yra gerinti klientų aptarnavimo kokybę, ieškoti efektyvaus kontaktų su jais valdymo metodų. Šiam tikslui įgyvendinti puikiai pasitarnauja Verticus, UAB pristatoma verslo valdymo sistema iPyramid.bizlogic, konkrečiai – klientų aptarnavimui skirtas modulis CRM ( angl. Customer Relationship Management ).

Kaip IT gali didinti konkurencingumą?

Kaip sistema gali pasitarnauti įmonei gerinant klientų aptarnavimo kokybę? Pirmiausiai – tai kaupiant informaciją apie klientus, tiek esamus, tiek potencialius. Naudojantis sistema, vienoje vietoje galima kaupti ir saugoti informaciją apie klientą. Į informacijos sąvoką įeitų ne tik kliento kontaktiniai duomenys, bet ir dabartinės jo veiklos duomenys, pokalbių metu išreikšti pageidavimai, informacija apie darbą su konkurentais, kliento vykdytų pirkimų duomenys, informacija apie vykdomus ar jau įvykdytus susitarimus ir pan. Jei šiandien vis labiau kalbama apie į klientą orientuotą pardavimą, apie pardavimą kaip kliento poreikių patenkinimą, tai klientų valdymo modulis CRM leis ne tik kaupti visą Jums reikalingą informaciją, bet ir lengvai ja disponuoti, padaryti prieinamą iš bet kurio geografinio taško. Kartais oponuojama, kad nemaža dalis kaupiamos informacijos iš tikrųjų nėra naudinga, bet juk informacija, kurios nėra, niekada ir negalės būti naudinga. Ar galima pateikti potencialiam klientui naudingą pasiūlymą, jei nežinosite ar pamiršite, ko jam reikia? Arba popierinį lapelį su pokalbio fragmentais suliesite kava ir pamiršite paskambinti ar prarasite kontaktus? O kas nutiks, jei Jūs susirgsite ar turėsite išvykti? Labai tikėtina, kad kolegos skambins Jums ir klausinės, kas ir kaip buvo daroma, kas turi būti padaryta arba klientas tiesiog liks užmirštas ir geriausiu atveju pradėti darbai vėluos jei visai nebus pamiršti. CRM apsaugos nuo panašių problemų, nes bet kuris kolega galės prieiti prie turimos informacijos ir be didesnių sunkumų tęsti Jūsų pradėtus darbus. Pagal turimą informaciją nesunkiai galima pateikti konkretaus kliento poreikius atitinkantį pasiūlymą, naudojantis darbo organizatoriumi- nepamiršti skambučių, susitikimų, klientui svarbių progų, nepamiršti turimų įsipareigojimų, parengti ir naudoti tobulai tvarkingus dokumentus ir pan. Visa tai stipriai kelia kompanijos autoritetą klientų akyse bei ugdo klientų lojalumą.

Informacijos mainai

Tokia klientų valdymo sistema, konkrečiai CRM modulis, turėtų būti ypač aktualus įmonėms, turinčioms keletą filialų. Tokiose įmonėse paprastai informacija keičiamasi siuntinėjant dokumentus el. paštu, neretai tos pačios paskirties dokumentai ar dokumentai apie esamus klientus yra keliomis kopijomis saugomi visuose filialuose, sugaištamas laikas papildant ir sutikrinant saugomą informaciją, neretai vistiek neišvengiama klaidų. Įdiegus iPyramid.bizlogic visi šie procesai žymiai supaprastėja, nes vienoje sistemoje, pasiekiamoje iš bet kurio geografiškai nutolusio taško, galima saugoti visiems filialams reikalingą informaciją, ją galima papildyti, o išsaugotus pakeitimus taip pat matys vienodai visų filialų personalas. Tai reiškia, kad sistema ne tik suteikia galimybę kokybiškam klientų aptarnavimui, bet ir gerokai sumažina geografinius atstumus, o neretai – ir išlaidas.

Informacijos kaupimas ir disponavimas ja ypač aktualus tampa, kada įmonėje keičiasi darbuotojai. Naudojantis iPyramid.bizlogic tiek CRM, tiek kitais moduliais, darbuotojų pasikeitimas ir naujų darbuotojų supažindinimas su būsimu darbu bus kur kas greitesnis ir paprastesnis. Tai yra dėl to, kad naujas darbuotojas vienoje vietoje ras visus standartinius, iš anksto parengtus ir suredaguotus dokumentus, visą įmonės vidaus informaciją, sistemoje ras visą informaciją apie esamus klientus, apie bendravimo istoriją su potencialiais klientais ir pan. Vadinasi, net keičiantis darbuotojams darbas su klientu nenutrūks ir, juo labiau, nesumažės kliento aptarnavimo kokybė.

Pagal Praną ir kepurė

Reikėtų pabrėžti, jog iPyramid.bizlogic yra pritaikoma prie konkrečių kompanijos poreikių, gali būti integruojama su įmonėje jau naudojama programine įranga. Tai reiškia, kad sistemą galima naudoti įvairių ataskaitų gavimui – apyvartos, pardavimų kitimui stebėti pagal pasirinktus laikotarpius, pagal klientus, sezoniškumą, parduodamų prekių grupes ir pan. Įprastu būdu panašių ataskaitų rengimas užima daug laiko, neretai- ir finansinių išteklių. O šios verslo valdymo sistemos teikiamos ataskaitos suteiks kompanijai galimybę diferencijuoti klientus į grupes pagal pardavimus, bendradarbiavimo laiką ar kitus aktualius rodiklius. Klientus galima bus ne tik skirstyti į grupes, bet pagal tai teikti jiems specialius pasiūlymus, organizuoti akcijas ir pan., vadinasi - priimti atitinkamus rinkodaros ir kainodaros sprendimus. Visa tai gerokai prisideda prie klientų lojalumo ugdymo praktiškai be jokių didesnių papildomų laiko ar piniginių sąnaudų.

Apie panašias sistemas yra žinoma jau kurį laiką, tačiau jų naudojimo iki šiol vengiama, nes manoma, jog užsienio kompanijų pristatomos klientų valdymo sistemos reikalauja didelių išlaidų. iPyramid verslo valdymo sistema sugriauna rinkoje vyraujantį stereotipą, jog panašaus pobūdžio programinės įrangos paketai brangiai kainuoja bei sėkmingai įrodo, kad iš tikrųjų geras programinės įrangos produktas ne tik tinkamai atlieka reikalingas funkcijas, bet ir yra ypač paprastas naudoti kiekvienam vartotojui.

Publikuota "Verslo bangoje".

Gamintojas

Verticus, UAB yra interneto technologijų specialistai, kurių darbo sritis yra interneto programinės įrangos kūrimas. Pagrindinės vystomų produktų kategorijos yra verslo valdymo, turinio valdymo sistemos, elektroninės komercijos bei kiti įrankiai, padedantys įmonėms efektyviai veikti internete.

Daugiau apie mus galite sužinoti www.verticus.lt.


Kontaktai

Verticus, UAB
Smolensko g. 6 - 414, Vilnius
Tel.: +370 5 2762176
Faks.: +370 5 2031001
El. paštas: info@verticus.lt
 
Sekite mus
Facebook'e