Visi moduliai


Dokumentų centras
Verslo valdymo sistemos iPyramid.bizlogic Dokumentų centras nėra tradiciškai suprantamas dokumentų valdymas. Šis Dokumentų centras yra skirtas lengviau,
greičiau, paprasčiau administruoti dokumentus, susijusius su konkrečiais įmonės verslo aspektais, komunikavimu su klientais ar tiekėjais. Naudodamiesi dokumentų centru kur kas greičiau ir paprasčiau sukursite, išsaugosite, surasite savo įmonės komercinius pasiūlymus, užsakymus, sutartis, važtaraščius bei kitus susijusius dokumentus, kitaip sakant - būsite greitesni už konkurentus!
 
Pagrindinės Dokumentų centro funkcijos:
 • kurti/redaguoti/trinti neriboto kiekio įmonės dokumentų tipų šablonus;
 • susieti dokumentus su CRM klientais, partneriais, tiekėjais;
 • susieti dokumentus vienus su kitais paveldint informaciją iš vieno susijusio dokumento kitam;
 • saugoti kuriamus dokumentus tiek klientų failuose, tiek atskiruose dokumentų žurnaluose;
 • vykdyti paiešką filtruojant dokumentus pagal tokius kriterijus kaip dokumentų sukūrimo data, dokumento koregavimo data, klientas, dokumento autorius, dokumento teksto raktinė frazė ir pan.;
 • kurti/saugoti/matyti dokumento versijas - per tam tikrą laiką vykdyti dokumento pakeitimus;
 • saugoti/spausdinti dokumentus HTML ir PDF formatais;
 • siųsti dokumentus el. paštu (papildomai integruojant dokumentų centrą su el. pašto sistema).


Sandėlis

Jei vykdote prekybą, verslo valdymo sistemos iPyramid.bizlogic Sandėlio modulis leis atlikti pagrindinius sandėlio administravimo veiksmus. Nors iPyramid.bizlogic Sandėlis nėra buhalterinės apskaitos analogas, jis gerokai palengvins dažniausiai įmonėse vadybininkų atliekamus veiksmus, susijusius su įmonės sandėliu.

Naudojantis verslo valdymo sistemos Sandėlio moduliu:

 • taupomas laikas - nes daug greičiau ir paprasčiau rengiami komerciniai pasiūlymai, užsakymai tiekėjams;
 • išvengiama nesusipratimų ir klaidų darbe dėl prekių likučių;
 • efektyviau planuojami užsakymų vykdymo terminai, nes matoma, kokie prekių likučiai yra sandėlyje, kada daryti užsakymai tiekėjams (jei dirbama su tiekėjais);
 • efektyviau planuojami ir skirstomi darbai, nes ataskaitose galima matyti, iš kurio tiekėjo prekės perkamos dažniausiai, su kuriuo tiekėju labiausiai naudinga dirbti, o kurių galima atsisakyti, galima matyti, koks yra prekių pardavimo sezoniškumas ir pagal tai iš anksto planuoti pirkimus. Jei prekių pirkimus vykdo keli vadybininkai, išvengiama nesusipratimų užsakant prekes, nes visi pirkimų vadybininkai gali matyti, kada, kas, kokį užsakymą pateikė ir kuriam iš tiekėjų;
Pagrindinės verslo valdymo sistemos modulio Sandėlis funkcijos:
 • susikurti prekių ir katalogų sąrašus;
 • vykdyti prekių paiešką/filtravimą pagal prekės kodą, pavadinimą ar komentarą;
 • lengvai redaguoti prekes;
 • pajamuoti prekes;
 • automatiškai formuojamas Pajamavimų žurnalas, kuris atspindi visą pajamavimų istoriją bei leidžia vykdyti paiešką pagal dokumento numerį, prekę, tiekėją, datą ir darbuotoją, kuris vykdė pajamavimą;
 • automatiškai generuojamos ataskaitos pagal sistemoje naudojamus duomenis.
 • naudojant Sandėlį su Dokumentų centru - pasirinkti ir įtraukti reikiamas prekes (paslaugas) į komercinius pasiūlymus, užsakymus tiekėjams ar kitus dokumentus.
 • prekių pirkimo, pardavimo atvejais automatiškai skaičiuojami prekių likučiai.


Elektroninis paštas

Elektroninis paštas šiandien yra viena iš pagrindinių komunikacijos priemonių. Jo integravimas į vieningą sistemą leistų dar labiau sistematizuoti informaciją, gaunamą iš kliento, automatizuoti darbą su klientais, dar efektyviau išnaudoti darbo laiką. Susirašinėjimas su esamu klientu automatiškai būtų priskirtas tam klientui. Tai leistų tiksliai nustatyti ankstesnius pokalbius. Laiškai klientams galės būti generuojami automatiškai. Visi darbuotojai turėtų bendro įmonės stiliaus laiškus. Gaunamas laiškas galėtų būti užduoties pagrindu. Vadybininkas galės priskirti užduotį atsakingam darbuotojui, kuris, atlikęs užduotį, matytų ar reikia informuoti klientą. Privalumai:

 • Centralizuota vieta korespondencijai. Išėjusio darbuotojo verslo korespondencija neprarandama;
 • Laiškai automatiškai prisiskiria klientams ir darbuotojams;
 • Susirašinėjimas automatišktai tampa bendravimo istorijos dalimi;
 • Vadybininkai mato tik savo klientų laiškus;
 • El. paštas, kaip ir visa sistema, pasiekiamas iš betkurio kompiuterio turinčio interneto ryšį;
 • Vieningas įmonės siunčiamų el. laiškų stilius.


Ryšių su klientais valdymas (CRM)

Žiūrėti video

CRM ( angl. Customer Relationship Management ) yra klientų valdymui skirtas modulis. CRM yra skirtas duomenų apie klientus, konkurentus ir jų elgesio ypatumus rinkimui, saugojimui bei analizei. Šis pagrindinis sistemos modulis leidžia saugoti informaciją apie esamus ir potencialius klientus, jų filialus, kontaktinius asmenis, klientų teikiamas paslaugas ir t.t. Dirbant su kiekvienu klientu, sistemoje registruojami įvykiai, tokie kaip „Skambutis“, „El. Laiškas“, „Susitikimas“.
 
Naudojantis sistema galima: 
 • Sumažinti nuostolius keičiantis įmonės darbuotojams. Darbuotojų kaita neatsilieps santykiuose su klientais. Darbuotojui pakeitus pareigas arba darbą, jo kontaktai ir pradėti darbai nebus užmiršti;  
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie esamus ir potencialius klientus;
 • planuoti klientų aptarnavimo veiksmus, kontroliuoti jų vykdymą;
 • visada matyti, kaip bendravote su pasirinktu klientu. Jis bus maloniai nustebintas, kad Jūs visada atsimenate, apie ką esate bendravę anksčiau;
 • vykdyti paieškas per įvykius, klientus, jų kontaktinius asmenis bei kitą informaciją; 
 • Išvengti neaiškumų derinant detales jei su vienu klientu bendrauja keli vadybininkai, visi susitarimai bus fiksuojami CRM sistemoje. 

Įdiegus sistemą, informacija apie klientą Jūsų įmonės darbuotojams neleis pamiršti reikalingų rekvizitų, el. pašto adresų arba kontaktinių asmenų telefonų, nebus užmirštos detalės, dėl kurių buvo sutarta susitikimų metu, bus įvykdyti visi kliento reikalavimai, įgysite galimybę pasiūlyti naujus produktus jau esamiems klientams tiksliai pagal jų poreikius bei nepamiršite VIP klientų gimtadienių, visada laiku galėsite juos pasveikinti ir t.t.  Tad bendrąja prasme galima išskirti sekančius naudojimosi CRM moduliu privalumus:

 • Greitas ir lengvas kaupiamos informacijos pasiekiamumas: šiandieniniame versle laikas yra labai svarbus kriterijus, todėl sistema leidžia vadybininkui kuo greičiau pasiekti informaciją apie savo klientus. Informacija turi būti ne tik lengvai pasiekiama, bet ir aiški. Reikia sugebėti greitai surasti būtent tai, ko reikia. Tam tikslui sistema informaciją apie klientus leidžia sistematizuoti.
 • Informacijos pasiekiamumas iš geografiškai nutolusių taškų: vadybininkas turi, reikalui esant, iš karto pasiekti informaciją iš savo buvimo vietos. iPyramid.bizlogic sistema suteikia galimybę prieiti prie informacijos apie klientus iš ten, kur tik yra interneto ryšys. Vadybininkui tereikia prisijungti prie sistemos. Be to, informaciją atnaujinus iš vieno kompiuterio, kitas vadybininkas, prisijungęs iš kito kompiuterio, iš karto matys visus pakeitimus. Tai komandos darbą daro žymiai efektyvesnį ir našesnį.
 • Neigiamo darbuotojų kaitos poveikio sumažinimas: kadangi visa informacija apie klientus yra sistemingai kaupiama, tokiai klientų duomenų bazei nebeturi įtakos darbuotojų kaita. Seni darbuotojai palieka visą informaciją apie klientus organizacijos duomenų bazėje, o nauji darbuotojai greitai gali susipažinti su esama padėtimi, klientais, greitai surasti klientų kontaktinius duomenis, bendravimo su klientais istoriją.
 • Darbo laiko panaudojimo optimizavimas: įdiegus iPyramid.bizlogic sistemą, vadovai gali stebėti vadybininkų darbą, jų atliekamas užduotis, darbų aktyvumą, rezultatus. Tai veikia ir kaip skatinimas efektyviau dirbti patiems vadybininkams. Sistemoje esantis užduočių kalendorius padeda efektyviau susiplanuoti darbus. Kasdien susiplanuotos ir ekrane aiškiai išdėstytos užduotys parodo, kokius darbus ir kada reikia atlikti. Optimaliai paskirsčius savo darbo laiką, galima daugiau nuveikti, susitikti su didesniu kiekiu klientų, tuo didinant apyvartą. Be to, tai labai naudinga kontroliuojant vadybininkų darbą, organizuojant ir stebint pardavimų procesus.


Darbo organizatorius

Darbo organizatorius, leidžia stebėti visus reikalingus atlikti darbus, taip pat keisti užduotis, jas peradresuoti ir t.t. Darbo organizatorius glaudžiai susijęs su klientų valdymu. Kodėl ir kada tai svarbu? Pirmiausiai, tai leidžia planuoti darbus ir optimaliai paskirstyti darbo laiką.

Žiūrėti video

Darbo organizatorius ypač naudingas, jei Jūs turite biurą, kuriame darbuotojai atskirti vieni nuo kitų. Tokiu atveju, norint kažko paprašyti bendradarbio, darbuotojui nereikia vaikščioti iš vienos patalpos į kitą, trukdyti savo ir kolegų darbą. Taip pat, jei Jūs turite daugiau nei vieną filialą – nereikės važinėti iš vieno filialo į kitą. Tokiu būdu ne tik taupote laiką, bet kartu ir išlaidas.

Naudojantis Darbo organizatoriumi:

 • Darbai nebus užmiršti. Tas, kas turi atlikti užduotį, jos nepamirš, nes sistema primins darbuotojams apie neatliktus darbus;
 • Tas, kas atliko užduotį, nepamirš informuoti apie jos atlikimą;
 • Išvengsite įvairių nesusipratimų: susitarėte dėl susitikimo su klientu, tuo pat metų kai esate susitarę su kitu? To neatsitiks naudojantis sistema; Jūsų bendradarbis sako, kad Jūs jo nesate prašęs kažko padaryti? Pasinaudokite užduočių istorija;
 • Galėsite priskirti užduotis kitiems darbuotojams;
 • Vadovybė galės stebėti visų darbuotojų užduočių suvestinę. Tai leidžia lengvai rasti laisvo laiko darbuotojų dienotvarkėje (pvz. suplanuoti susirinkimą visiems patogiu laiku);
 • Prie užduoties galėsite prikabinti failą, kuris galbūt reikalingas norint atlikti užduotį;
 • Užduotis gali būti atmesta. Tuo atveju, jeigu darbuotojas negali jos atlikti, jis, pridėjęs komentarą, informuos užduoties autorių apie užduoties atmetimo priežastis.

Be abejo, galima naudotis ir kitomis darbo organizavimo sistemomis, tačiau tik su iPyramid.bizlogic Darbo organizatoriumi Jūs galėsite matyti ne tik savo, bet ir kolegų, kitų darbuotojų užimtumą, kas leidžia žymiai efektyviau planuoti laiką, formuoti komandinį darbą, skirstyti užduotis bei organizuoti daugelį kitų darbo procesų.Mokėjimų ir skolų valdymas
Mokėjimų valdymas įrankis yra skirtas sąskaitų-faktūrų išrašymui, jų kaupimui ir paieškai. Galite pilnai išnaudoti esamą informaciją apie klientus sąskaitos išrašymui. Mokėjimų valdymas jums pasitarnaus kaip priemonė:
 • efektyviam skolų valdymui;
 • laiko taupymui - nebereikės po keletą kartų suvedinėti ir dubliuoti duomenų;
 • tvarkingos, stilingos kompanijos įvaizdžiui sukurti - kartą suvedę duomenis į sistemą teisingai išvengsite klaidų ateityje. Sąskaitas-faktūras taip pat galėsite papuošti savo įmonės logotipu ar patalpinti sąskaitoje naudingą informaciją savo klientams, kurią kartas nuo karto galėsite labai lengvai pakeisti.  

Pagrindinės Mokėjimų valdymo modulio galimybės:

 • Automatiškai importuoti kliento duomenis į sąskaitą-faktūrą iš CRM;
 • Automatiškai užpildyti išrašančio sąskaitą asmens (vadybininko) rekvizitus;
 • Centralizuotai numeruoti sąskaitas-faktūras jei įmonė dirba keliuose filialuose;
 • Generuoti sąskaitą-faktūrą PDF formatu;
 • Siųsti sąskaitas ir priminimus apie neapmokėtas sąskaitas elektroninių paštu. Sistema daro automatiškai pati;
 • Greitai surasti sąskaitas-faktūras pagal išrašymo ar apmokėjimo datas, klientus arba kitu kriterijus;
 • Matyti neapmokėtas arba veluojančias apmokėti sąskaitas;
 • Žymėti avansinius kliento mokėjimus bei matyti kiekvieno konkretaus kliento balansą esamai dienai. Kliento finansinis statusas pateikiamas ir paties kliento faile, skyriuje "Mokėjimai";
 • Stebėti grynųjų pinigų apyvartas bei pardavimus pagal nurodytus laikotarpius ataskaitose.


Billing

Ar pagalvojote kiek Jūsų darbuotojai sugaišta brangaus laiko rankiniu būdu išrašinėdami sąskaitas klientams bei siuntinėdami jas? Billing – įrankis, suteikiantis galimybė periodiškai automatizuotai generuoti sąskaitas už tam tikras paslaugas ar produktus bei siųsti jas klientams elektroniniu paštu pasirinktą laikotarpį.

Taip pat Billing įrankis savarankiškai už jus atliks tokius darbus:

 • automatizuotai klientams siųs elektroniniu paštu sugrupuotas sąskaitas (keletas sąskaitų viename PDF faile) už tam tikrą laikotarpį , periodiškai pasirinktą dieną;
 • automatizuotai išrašys sąskaitas pasirinktą datą: „Prieš paslaugų pateikimą“ - reiškia, kad sąskaita bus išrašyta tą dieną, kada prasidės paslauga arba už ateinantį periodą arba „Po paslaugų pateikimo“ - sąskaita bus išrašyta pasibaigus paslaugos terminui, arba pasibaigus periodui.


Darbo laiko apskaita

Galite pamiršti varginantį darbą suvedinėdami duomenis tekstiniuose failuose ir rankiniu būdu skaičiuodami kiek Jūsų darbuotojai praleido valandų, bei uždirbo pinigų per mėnesį, savaitę ar metus, nes tai už Jus padarys. Darbo laiko apskaitos modulis, kuris skirtas stebėti darbuotojų užimtumą ir pelningumą prie projektų, bei suteiks galimybę registruotiems sistemos vartotojams priskirti praleistų darbo valandų skaičių prie vieno ar kito projekto. Taip pat iPyramid.bizlogic sistemos administratorius galės nustatyti kiekvienam darbuotojui individualiai du valandinius įkainius: darbuotojo savikainą ir darbuotojo pardavimo kainą klientui. Darbo laiko apskaitos pagalba galima daryti įvairias ataskaitas, kurios leis stebėti:

Žiūrėti video

 • kiek vienas žmogus praleido valandų, bei uždirbo pinigų prie vieno projekto per tam tikrą pasirinktą laikotarpį;
 • kiek vienas žmogus praleido valandų, bei uždirbo pinigų prie keleto projektų per tam tikrą pasirinktą laiką;
 • koks žmonių skaičius vykdė projektą bei matyti praleistų darbo laiko valandų skaičių;
 • projektų išlaidas bei savikainą.


Ataskaitos
iPyramid.bizlogic sistemos modulį Ataskaitos sudaro:
 • užimtumo ataskaitos;
 • veiklos ataskaitos;
 • finansinės ataskaitos;
 • projektų ataskaitos.
Užimtumo ataskaitų pagalba galima stebėti vieno ar keletos sistemos registruotų vartotojų užimtumą per pasirinktą laikotarpį, bei esant reikalui detaliai susipažinti su vieno ar kito darbuotojo dienotvarke.
 
Veiklos ataskaitos padės jums:
 • taupyti laiką personalo darbo užimtumo reguliavimui ir (savi) kontrolei;
 • efektyviau planuoti darbo laiką tiek individualiai, tiek komandoje;
 • užtikrinti kokybišką ryšių su klientais valdymą;
 • priimti teisingus ir savlaikius sprendimus personalo motyvavimui bei skatinimui, pardavimų planavimui.

iPyramid.bizlogic veiklos ir užimtumo ataskaitos pateiks jums atsakymus į klausimus:

 • kiek iš viso naujų kontaktų surasta, kiek naujų komercinių pasiūlymų išsiųsta ar naujų sutarčių pasirašyta per pasirinktą laiko intervalą;
 • kiek ir kokių minėtų veiksmų atliko kiekvienas vadybininkas, kuris iš jų buvo aktyviausias, o kurį reikėtų paskatinti labiau;
 • kiek naujų susitikimų, naujų pardavimų, naujų sutarčių planuojama iš viso ir pagal kiekvieną iš vadybininkų atskirai;
 • kokia planuojama apyvarta pasirinktam laiko intervalui - mėnesiui, ketvirčiui, pusmečiui;
 • kiek planuojamų projektų ir pardavimų iš tikrųjų įvyksta ir kiek yra prarandama. Konkrečių projektų/planuotų pardavimų nesėkmės priežasčių analizė leis jų išvengti ateityje ir dar labiau gerinti vadybos darbo efektyvumą;
 • kurie klientai reikalauja daugiausiai dėmesio, kurie klientai daugiausiai naudojasi jūsų paslaugomis ar perka produkciją, koks yra pirkimo intensyvumas.
Finansinės ataskaitos suteiks galimybę:
 • stebėti Jūsų įmonės finansinius rodiklius per pasirinktą laikotarpį;
 • stebėti atskirai kiekvieno kliento mokėjimus per pasirinktą laikotarpį;
 • matyti daugiausiai ir mažiausiai mokėjusius klientus per tam tikrą laikotarpį;
 • matyti skolininkų sąrašą.
Projektų ataskaitos Jums leis matyti:
 • kokius projektus vykdo vienas ar keli Jūsų įmonės darbuotojas, bei finansinius jų rodiklius;
 • kokie projektai numatomi artimiausiu metu, ir koks jų pelningumas;
 • projektus kuriuose įeina Jūsų įmonės pasirinkta paslauga ar prekė, bei jų pelną.


Projektai
Įrankis Projektai skirti realizuoti projektus aprašant juos pagal tam tikrus požymius. Sistemoje projektai glaudžiai susiję su Darbo laiko apskaita, nes formuojant projektą yra galimybe pridėti tam tikrus darbuotojus, kurie dirbs prie projekto, tam kad darbuotojai Darbo laiko apskaitoje pasirinkę sukurtą projektą galėtų pildyti praleistas darbo valandas prie projekto.
iPyramid.bizlogic sistemoje Projektų pagalba galima suformuoti projektus su sekančiais atributais:
 • klientu, su kuriuo vykdomas projektas;
 • paslauga ar preke;
 • pradžios bei užbaigimo data;
 • komentaru apie patį projektą;
 • darbuotoju, kuris kuruoja projektą;
 • statusu projekto;
 • suma;
 • pelnu;
 • išlaidomis.
 
 
 


Vartotojo užrašai
Ne retam, tikriausiai, iki skausmo pažįstamas biuro vaizdas - kompiuteriai, stalas, lentynėles ar net sienos, nukabinėtos spalvotais informaciniais lapeliais, ant kurių surašyta įvairiausio tipo informacija - reikiamų asmenų kontaktai, pokalbių fragmentai, laikini paskaičiavimai, priminimai ir kito pobūdžio  naudinga informacija. Ko gero, ne mažiau pažįstamas nemalonus jausmas, kai lapeliui pasimetus prarandama taip reikalinga informacija.
Vartotojų užrašai - efektyvus būdas pakeisti užrašus ant lapelių. Nuolat naudodamiesi sistema, nebeieškosite popieriaus skambinančio kliento numeriui, naujai idėjai, arba laikiniems paskaičiavimams užsirašyti. Vienu pelės spragtelėjimu bet kurioje sistemos vietoje Jūs galėsite pasiekti savo išsaugotus užrašus. Naudojantis paieška, galima greitai surasti pamirštus užrašus. Pamesti lapeliai ir dėl to prarasti kontaktai nebebus galvos skausmas. Naudodamiesi šiuo moduliu, Jūs galėsite:
 • kurti neribota kiekį užrašų;
 • užrašams sukurti aiškius pavadinimus;
 • saugoti neriboto dydžio užrašus.


Idėjų svarstymas

Žiūrėti video

Tikriausiai nesulauktų didelių prieštaravimų mintis, jog verslas progresuoja tik naujų idėjų dėka. Bet ar nėra nutikę, kad tikrai vertingą idėją tiesiog pamiršote dėl didelio užimtumo kitais darbais arba dėl to, kad neturėjote kur ją užsirašyti? Ar neteko apgailestauti, kad Jūsų idėją pasisavino Jūsų greitesnis kolega arba idėja tiesiog liko neįgyvendinta dėl sudėtingų kompanijos struktūrų? O gal teko nusivilti, kad Jūsų idėja pastebėta per vėlai, nes konkurentai buvo gerokai greitesni ir ją realizavo pirmieji? 

Įgyvendinkite idėjas greičiau už konkurentus! Nepamirškite jų neturėdami po ranka kur užsirašyti, nepameskite jų kartu su lapeliu, kuriame užrašėte savo idėją, leiskite ją įvertinti savo kolektyvui neatsitraukiant nuo darbų.

Gaukite vertingų pasiūlymų iš bendradarbių, apsvarstykite juos dar iki planuoto susirinkimo. Tuomet idėjas teliks visiem susirinkus patvirtinti. Skamba nerealiai? Bet tai įmanoma naudojantis Idėjų svarstymo moduliu. Įrašykite savo idėją į sistemą. Kiti darbuotojai turės galimybę susipažinti su ja, apgalvoti ir patobulinti arba pakomentuoti, negaišdami autoriaus laiko.

Naudojantis iPyramid.bizlogic Idėjų svarstymo moduliu:
 • visos idėjos bus vienoje duomenų bazėje, lengvai pasiekiamoje bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos;
 • galėsite komentuoti kolegų pasiūlymus ir įvertinti savo idėjos komentarus;
 • galėsite aptarti idėjas dar iki pristatymo per susirinkimą;
 • visada žinosite, kas yra idėjos autorius;
 • įgyvendintas arba atmestas idėjas galėsite saugoti archyve.

Tai reiškia, kad ne tik neprarasite naujų idėjų, bet kartu sutaupysite laiko aptardami, įvertindami, tobulindami jas bei sulauksite apčiuopiamos naudos įgyvendindami vertingas idėjas operatyviai ir kokybiškai.Vidinė organizacijos informacija

Šis sistemos skyrelis yra centralizuota vieta vidiniams įmonės dokumentams saugoti. Naudodamiesi šiuo moduliu, Jūs galėsite vienoje vietoje saugoti eilę svarbių dokumentų, tokių kaip:

 • parengtų pasiūlymų, sutarčių, prašymų ir pan. šablonai;
 • vidaus tvarkos taisyklės;
 • darbo saugos instrukcijos;
 • kainoraščiai ir. t.t.

Darbuotojai visada žinos, kur reikia ieškoti informacijos, negaišite laiko per siuntinėdami įvairius dokumentų ruošinius ar kitus bendrus dokumentus vieni kitiems, nepamesite naujausios dokumento versijos. Tad bendrieji šio modulio privalumai yra:

 • Galimybė greitai pasiekti norimą standartinį dokumentą. Ypač naudinga, kai įmonė turi kelis filialus. Paskutinės dokumentų redakcijos visada pasiekiamos iš visų filialų;
 • Galimybė saugoti informaciją kaip failą arba kaip formatuotą tekstą (greitam pasiekimui);
 • Galimybė naujam darbuotojui žinoti vieną vietą, kur galės rasti beveik visą jam reikalingą informaciją. Tai leis jam greičiau įsitraukti į darbą, netrukdant seniau dirbančių kolegų.


Vartotojų valdymas

Žiūrėti video

Sistema palaiko neribotą kiekį vartotojų. Juos galima skirstyti į grupes, priskirti įvairias naudojimo teises. Sukurtas vartotojas įgauna teisę naudotis sistema. Kiekvienas vartotojas galės modifikuoti ir personalizuoti darbo aplinką, taip pat keisti slaptažodžius. Sistema registruoja vartotojų prisijungimus. Taip formuojamas prisijungimų žurnalas, kuriame galima matyti kiek vienas ar kitas sistemos vartotojas praleido laiko dirbdamas sistemoje.


Užsakymai

Užsakymų valdymo modulis yra patogus įrankis stebėti, kurti bei vykdyti užsakymus. Jis padeda pardavimo personalui vykdyti klientų užsakymus trumpinant aptarnavimo laiką, mažinant klaidų skaičių ar netgi organizuoti užsakymų pateikimą bei stebėjimą internete arba kituose išoriniuose šaltiniuose.

Naudodami Užsakymų valdymo modulį, Jūs gaunate:

 • Automatizuotą užsakymų stebėjimo sistemą. Jūs bei klientas visada žino, kokia yra užsakymo būklė.

 • Lengvą užsakymo pateikimą. Pateikdami arba įvesdami naują užsakymą, Jūs galite stebėti prekių kiekio likutį realiuoju laiku. Patogus valdymas leidžia sutrumpinti aptarnavimo laiką bei padidinti klientų pasitenkinimą.

 • Integraciją su Dokumentų centro moduliu. Jūs galite kurti bei peržiūrėti dokumentus,automatiškai arba rankiniu būdu sukurtus ir susietus su užsakymu (pvz., važtaraščius, sąskaitas-faktūras, sutartis ir t.t.). Daugiau apie Dokumentų centrą.

 • Integraciją su internetine užsakymų sistema. Lankytojai Jūsų tinklapyje gali pateikti užsakymus tiesiogiai bei stebėti jų būklę. Tai mažina klaidų tikimybę bei sąnaudas.

 • Lankstumą. Užsakymų valdymo modulis gali būti lengvai išplečiamas pagal Jūsų verslo poreikius. Pvz., perduoti užsakymą tiekėjui papildomam likučių patikrinimui arba informuoti reikalingus asmenis tam tikroje užsakymo vykdymo stadijoje.


Gamintojas

Verticus, UAB yra interneto technologijų specialistai, kurių darbo sritis yra interneto programinės įrangos kūrimas. Pagrindinės vystomų produktų kategorijos yra verslo valdymo, turinio valdymo sistemos, elektroninės komercijos bei kiti įrankiai, padedantys įmonėms efektyviai veikti internete.

Daugiau apie mus galite sužinoti www.verticus.lt.


Kontaktai

Verticus, UAB
Smolensko g. 6 - 414, Vilnius
Tel.: +370 5 2762176
Faks.: +370 5 2031001
El. paštas: info@verticus.lt
 
Sekite mus
Facebook'e